twitter

Lid worden?

De BDMA kent 2 types lidmaatschappen: steunend en effectief. BDMA lidmaatschappen gelden steeds op organisatieniveau: • wordt jouw organisatie steunend lid, dan kunnen maximaal 5 medewerkers uit jouw organisatie genieten van de BDMA ledenvoordelen; • wordt jouw organisatie effectief lid, dan gelden de ledenvoordelen voor alle medewerkers binnen jouw organisatie. Steunende ledenvoordelen gelden voor zowel de steunende als de effectieve leden. Effectieve ledenvoordelen gelden uitsluitend voor onze effectieve leden.

Steunend lidmaatschap

Als steunend lid genieten jij en 4 van jouw collega’s van volgende ledenvoordelen:

Visibiliteit
 • Elk nieuw BDMA lid - steunend en effectief - wordt aangekondigd in de ‘Welcome Note’ rubriek in het dmix magazine.
 • De bdma werkt met een voorrangsprincipe voor het sponsoren van de bdma events: we benaderen hiervoor allereerst onze effectieve leden, vervolgens de steunende leden en tot slot de niet-BDMA-leden.
BDMA dmix magazine & e-news
 • Elk BDMA steunend en effectief lid ontvangt gratis het dmix magazine en de BDMA e-nieuwsbrieven.
 • Bij het plaatsen van advertenties en content blokken in de e-news gelden ledenkortingen. Effectieve leden genieten hierbij uiteraard van hogere kortingen dan steunende leden.
Interessante opleidingen
 • Elk BDMA lid ontvangt uitnodigingen voor de BDMA evenementen en workshops. Hiervoor gelden voordelige ledentarieven (steunend / effectief).
 • Wij houden jou eveneens op de hoogte over de evenementen van onze partners, waarvoor de bdma eveneens regelmatig interessante (steunende / effectieve) kortingen kan aanbieden aan haar leden.
BDMA code of conduct
 • Elk BDMA steunend of effectief lid onderschrijft de BDMA ‘Direct Marketing Code of Conduct’. Deze gedragscode wordt door de bdma leden gerespecteerd en biedt tegelijkertijd een interessante leidraad bij de implementatie van je direct marketingbeleid.
 • Dit houdt eveneens in dat de bdma optreedt als mediator, bemiddelaar en corrigerend orgaan omtrent de direct marketing gebruiken binnen jouw bedrijf, stel dat er zich een klacht zou voordoen.
Ondersteuning van en updates over de BDMA lobby-initiatieven

Alle BDMA leden onderschrijven het lobbywerk dat de BDMA Secretaris-Generaal onderneemt omtrent direct marketing gerelateerde topics.

Interesse in deze voordelen? Neem contact op met annemie@bdma.be.

Effectief lidmaatschap

Effectieve leden genieten van al onze ledenvoordelen, zowel de steunende ledenvoordelen als de effectieve ledenvoordelen die hieronder opgesomd worden.
Wat bijvoorbeeld advertenties of toegangstickets voor de bdma events betreft, gelden voor effectieve leden hogere kortingspercentages dan voor steunende leden.

Gratis tickets en voordelige tarieven voor de BDMA evenementen
 • Effectieve leden genieten van het gunstigste tarief voor de bdma workshops, seminaries en events.
 • Bovendien zijn in elk effectief lidmaatschap een aantal toegangstickets inbegrepen voor de BDMA workshops en seminaries (maar dus niet voor de Cuckoo Awards of het BDMA Congres).
Onderstaand schema geeft je een idee van het aantal gratis tickets waar jouw organisatie recht op heeft, in verhouding tot het betaalde bdma lidgeld:

Lidgeld Direct
Mkt. Suppliers
Lidgeld Media Lidgeld Brands
& non-profit
Aantal toegangstickets
BDMA workshops en seminaries
(niet geldig voor de cuckoo awards & het BDMA congres)
995 (scholen – freelancers – goed doel) 1
1.995€ 1.795€ 1.495€ 1
3.195€ 2.395€ 1.595€ 2
4.295€ 3.195€ 2.195€ 3
6.495€ 4.895€ 3.295€ 5
8.795€ 6.595€ 4.395€ 6
10.995€ 8.295€ 5.495€ 7
Alle bedragen zijn excl. BTW

Expertise delen binnen het BDMA netwerk
 • Elk effectief BDMA lid kan één keer per jaar een workshop van een halve dag organiseren. Op deze manier wordt kennis gedeeld binnen het bdma netwerk. De BDMA kijkt toe op het type inhoud dat gebracht wordt en bewaakt o.a. de relevantie voor de bdma leden, de mate waarin de workshop bijvoorbeeld praktische dan wel visionaire inzichten biedt, etc.en tracht steeds een te sterke inhoudelijke overlap met vorige workshops vermijden.
 • Effectieve leden kunnen eveneens cases of boeiende informatie presenteren op de diverse BDMA events. De bdma bepaalt telkens de thema’s van haar diverse events en contacteert binnen dat kader haar effectieve leden.
Permanente Legal & Privacy updates
 • Als effectief bdma lid kan je steeds onze legal & privacy checklists, de modelteksten voor bijvoorbeeld legal disclaimers & privacy statements etc. opvragen. Een handige ondersteuning wanneer je als organisatie continu mee wil zijn met de laatste ontwikkelingen op deze gebieden.
Maar er is meer!
 • De BDMA legal counsellor kan je gratis schriftelijk legal & privacy advies geven omtrent specifieke topics die binnen jouw organisatie leven.
 • Als effectief lid mag je ook éénmaal per jaar een in-house presentatie aanvragen omtrent de laatste evoluties op legal & privacy vlak, gegeven door de bdma legal counsellor of de bdma Secretaris-Generaal.
 • Tot slot heb je de mogelijkheid om sectorspecifieke problemen, gerelateerd aan privacy of legal aspecten (bijvoorbeeld omtrent de privacy wetgeving, de telecom wetgeving, …) te melden aan de BDMA Secretaris-Generaal. Hij bekijkt deze problemen grondig en zal indien nodig actie ondernemen, eventueel door een taskforce op te richten rond bepaalde topics die vervolgens concrete onderwerpen van de bdma lobby kunnen worden.
Participeren in de BDMA- en sectorwerking
 • Effectieve BDMA leden kunnen toetreden tot de diverse bdma Expertgroepen & Taskforces: a) Data, b) Direct mail / Postal large users, c) Legal & Privacy taskforce, d) Technology, e) Education. Deze staan eveneens in voor het bepalen van het inhoudelijke programma en de kwaliteitsbewaking van de diverse bdma events.
 • Ten slotte kan jouw organisatie zich kandidaat stellen om verkozen te worden in onze raad van beheer.
Interesse in deze voordelen? Neem contact op met annemie@bdma.be.